POLITYKA ZWROTÓW

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

• Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej
umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
• Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli
Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
• Warunkiem przyjęcia zwrotu jest:
pełnowartościowość produktu, brak uszkodzeń opakowania.
• Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas
(GOKIMA TRADE Kinga Gomułka z siedzibą ul. Mickiewicz 6 , 98-200 Sieradz) o swojej
decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na
przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
• Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe.
• Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo
informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
• W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane
od Państwa płatności, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Państwa
sposobu dostarczenia, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od
dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa
odstąpienia od niniejszej umowy.
• Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały
przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo
na inne rozwiązanie – w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku
z tym zwrotem.
• Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu
dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
• Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, każdym razie nie później niż 14
dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
• Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
• Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
• Dane adresowe do zwrotów zostaną przekazane po odstąpieniu od umowy.

FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od
umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*)
………………………………………………………………………………………….
Data zawarcia umowy
…………………………………………..
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
…………………………………………
Adres konsumenta(-ów)
…………………………………………

…………………………………………
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data …………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.

© Copyright 2022 Kaabo.shop.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Sklep internetowy wykonany przez Castio.pl – Kreatywną agencje reklamową

© Copyright 2022 Kaabo.shop.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Sklep internetowy wykonany przez Castio.pl – Kreatywną agencje reklamową

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu